Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Presentació

El màster interuniversitari d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes proporciona una formació especialitzada i al mateix temps aplicada en lingüística i literatura catalanes. Té com a objectiu capacitar l'alumnat per conduir la recerca en aspectes concrets relacionats amb la llengua i la literatura catalanes i per aplicar les competències i les habilitats adquirides en aquelles professions que hi estan directament relacionades. Aquestes professions inclouen l'ensenyament secundari, el món editorial (assessorament de publicacions o col.leccions, tractament d'originals, etc.), l'assessorament i la dinamització lingüístiques o la correcció d'originals per a tot tipus d'empreses i institucions.
El màster s'adreça a persones amb una titulació universitària de filologia o, més generalment, de l'àrea de les arts i les humanitats que tinguin formació prèvia en llengua catalana i que estiguin interessades a fer el doctorat, adquirir una formació complementària d'accés al mercat laboral o ampliar els seus coneixements sobre aquest camp.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Facultat de Filologia i Comunicació
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster
Observacions
 Tríptic

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021.

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.
Més informació