Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Disseny - Barcelona

Presentació

El màster interuniversitari de Disseny (UPC-UB) és un màster pluridisciplinari en què s'apliquen creativitat, innovació i recerca com a eines de coneixement. És una proposta per al disseny del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona que en les darreres dècades ha esdevingut un referent internacional. Aporta noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores pel que fa a nous productes. Les tasques es desenvolupen mitjançant tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treballs col·laboratius i laboratoris de fabricació digital, entre d'altres.
Es cursa en un any (60 crèdits) i consta d'una fase comuna obligatòria de 15 crèdits i d'una altra d'optativa de 30 crèdits que inclou cinc especialitats en què participen professors experts de diversos centres de referència, com ara l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya, i la Facultat Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Té les especialitats següents:

- Disseny Contemporani (docència en anglès)
- Disseny, Innovació i Tecnologia (docència en anglès)
- Enginyeria del Disseny Industrial
- Direcció d'Art en Disseny
- Recerca en Disseny (especialitat transversal, que tracta les altres quatre)

Cada especialitat acaba amb un treball final de màster específic, de 15 crèdits, que es pot orientar al projecte o a la recerca. A més d'aquestes cinc especialitats, també s'imparteixen assignatures optatives comunes en què es tracten temes empresarials, de propietat intel·lectual i d'emprenedoria.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants:
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Facultat de Belles Arts
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.
Més informació