Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus d'Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM)

Presentació

Màster universitari nou que ofereix places de nou accés per al curs 2021-2022. La informació estarà disponible ben aviat.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Université Grenoble Alpes
Universitats Participants:
  • Université Grenoble Alpes
  • Universitá Degli Studi Di Napoli Federico II
  • Universitat Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


L'estudiant amb estudis estrangers que vulgui fer la prova d'avaluació única necessària per exercir la professió d'advocat, ha de disposar de l'homologació a la llicenciatura de Dret que dona accés al màster o bé sol·licitar la convalidació al grau en una universitat espanyola i completar els estudis de grau de Dret abans d'accedir al màster.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Matrícula

Procés de matriculació tancat