Universitat de Barcelona

Màster de Gastronomia Sostenible

Presentació

Aquest màster prepara de manera pràctica per poder donar resposta a les demandes de conversió cap a la sostenibilitat del sector gastronòmic. Durant el Màster podràs accedir a la borsa d'ofertes de pràctiques en empresa o fer un projecte d'investigació culinària, amb l'afegitó que a més podràs accedir a un doctorat.

El sector necessita nous perfils especialitzats i molt qualificats per gestionar els negocis de restauració cap a una economia circular i trobar solucions a aquests reptes amb l'ajuda de la innovació i les noves tecnologies. Per tot això el màster disposa de dos itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions.

 

Com a alumne del CETT gaudiràs de tots els avantatges que el centre posa a la teva disposició així com les de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per a consultar documents, reportatges, informes i articles científics, entre altres. I a més podràs tindràs gratuït a tota la llibreria digital de recursos de l'Organització Mundial del Turisme.

Objectius

- Comprendre les implicacions en sostenibilitat de la producció gastronòmica, proporcionant instruments i tècniques de gestió.
- Formar professionals capaços de donar resposta als reptes que genera l'aplicació de la circularitat, l'accessibilitat i la responsabilitat social en la Gastronomia.
- Capacitar per adaptar els negocis, negocis gastronòmics, a un desenvolupament sostenible tenint en compte totes les seves dimensions (ambiental, econòmica, social i del patrimoni cultural).
- Crear solucions sostenibles que donin resposta a la creixent necessitat d'accessibilitat i interès tant de la indústria com del client.
- Donar eines d'innovació i conèixer les tecnologies disruptives que garanteixin la competitivitat del negoci en un entorn sostenible.
- Crear productes i serveis sostenibles per atraure les noves generacions de consumidors, conscienciats amb la cuina ecològica des de la sostenibilitat i el canvi climàtic.
- Desenvolupar productes gastronòmics personalitzats, que s'adaptin a les necessitats fisiològiques a partir de cuines substitutives o accessibles i/o ètiques, sense que l'alimentació del client se'n ressenti o deixi de ser una experiència gastronòmica plaent.


Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT

Perfil d'accés

 1. Professionals del sector Gastronòmic
 2. Directius i professionals que exerceixin càrrecs de gestió
 3. Directius i professionals que exerceixin càrrecs operatius en empreses gastronòmiques
 4. Emprenedors
 5. Titulats universitaris

És interessant i recomanable:

 • Tenir ganes de treballar en equip, de manera col·laborativa i amb empatia.
 • Tenir sensibilitat pel que fa als temes relacionats amb la sostenibilitat, en un sentit ampli.
 • Ser curiós, crític i amb capacitat reflexiva.
 • Posseir habilitats analítiques i organitzatives.
 • Tenir un nivell d'idiomes acceptable, imprescindible per formar-te i estudiar el sector a escala internacional.
 • Disposar de coneixements en gestió, i recomanable, en empreses gastronòmiques en un sentit ampli.
 • Acreditar uns coneixements bàsics de cuina.

Competències

 • Capacitat de dissenyar i implementar estratègies sostenibles que donin resposta a les noves tendències emergents en l'àmbit de la Gastronomia Sostenible.
 • Capacitat d'optimitzar la gestió dels recursos economicofinancers a les organitzacions del sector gastronòmic.
 • Capacitat d' avaluar inversions i prendre decisions sobre nous projectes.
 • Capacitat de planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees de gestió de les empreses gastronòmiques, incorporant-hi criteris d'accessibilitat i responsabilitat corporativa.
 • Capacitat d' identificar i implementar les tecnologies sostenibles adequades depenent de les necessitats de les empreses gastronòmiques.
 • Capacitat de desenvolupar i aplicar eines de marketing en empreses, projectes i serveis de Gastronomia Sostenible.
 • Capacitat de dissenyar i desenvolupar productes i models de negoci gastronòmics que suposin una novetat i generin un impacte positiu en la cadena de valor.
 • Capacitat d' analitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els diferents àmbits del sector de la Gastronomia Sostenible.
 • Capacitat d' utilitzar els ingredients, processos i tècniques d'avantguarda en cuina per a la producció, elaboració, transformació i conservació dels aliments de l'oferta gastronòmica sostenible.
 • Capacitat de dominar els fonaments i aplicar la ciència i tecnologia dels aliments en la investigació de la Gastronomia Sostenible.

Calendari de preinscripció


Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula

Procés de matriculació tancat