Universitat de Barcelona

Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Presentació

El màster d'Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat analitza el desenvolupament històric de la ciència, la tecnologia i la medicina, en les seves dimensions teòrica, material, social i institucional. A més, ofereix una visió singular de l'evolució de la ciència, i permet desenvolupar habilitats relacionades amb la recerca històrica a partir del coneixement de les principals eines i escoles historiogràfiques i de l'elaboració d'un treball de recerca.
Es tracta d'un màster interuniversitari (UAB-UB) de 60 crèdits, estructurat en mòduls de 15 crèdits, que ofereix la possibilitat d'escollir dues especialitats: la recerca o la professionalització.

L'especialitat en recerca permet desenvolupar una carrera acadèmica i, posteriorment, cursar estudis de doctorat en història de la ciència o investigar en profunditat aspectes concrets de la ciència, la tecnologia i la medicina, i les seves implicacions socials i culturals en el passat.

L'especialitat professionalitzadora permet treballar en àmbits com ara la comunicació, la divulgació científica, la docència, la museologia i la gestió del patrimoni científic.

Participen com a professors del màster els millors especialistes en història de la ciència de la UAB i la UB, i també de la UPF, la UPC i la Institució Milà i Fontanals (del Consell Superior d'Investigacions Científiques), i professorat visitant de prestigi reconegut.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants:
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora del màster.
Més informació