Universitat de Barcelona

Màster d'Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Presentació

El màster de Recerca en Salut Mental és un programa interuniversitari semipresencial, organitzat per grups de recerca universitaris de l'àrea de la biomedicina, tant bàsics com clínics, en el camp de la salut mental, que pertanyen a la xarxa nacional de recerca del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en l'Àrea de Salut Mental (CIBERSAM).
El màster s'adreça als estudiants nacionals o internacionals amb interès en la recerca en psiquiatria i salut mental. Els objectius del màster són afavorir la formació d'investigadors en salut mental tant en aspectes bàsics com clínics i fomentar l'intercanvi entre grups de treball en temes de salut mental que faciliti la realització de projectes conjunts.

Les assignatures són impartides per grups de recerca capdavanters en les diferents àrees clíniques i bàsiques amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat competències en coneixements de les bases neurobiològiques, psicològiques, genètiques i ambientals de l'activitat psíquica normal i dels trastorns mentals, així com en els mètodes de recerca en salut mental. El màster té cent trenta-tres crèdits, que es distribueixen en quatre mòduls i dos cicles d'estàncies en unitats de recerca en salut mental. Els mòduls són els següents:

- Aspectes Generals de la Neurobiologia
- Aspectes Fonamentals en la Recerca en Salut Mental
- Fonaments Biològics i Terapèutics de la Malaltia Mental
- Aspectes Clínics de la Recerca en Salut Mental

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Cantàbria
Universitats Participants:
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Cantàbria
  • Universitat Complutense de Madrid
  • Universitat Cadis
  • Universitat Autònoma de Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Places:
 20
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 15 de febrer al 31 de maig de 2021.
- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost del 2021 (si queden places disponibles).

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula

Procés de matriculació tancat