Universitat de Barcelona

Màster de Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Presentació

El màster oficial de Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física pretén donar resposta a un àmbit socialment rellevant, el de l'esport i l'exercici físic, que actualment s'ha consolidat com un camp de recerca i aplicació de la psicologia.
D'una banda, la psicologia de l'esport té com a objectiu millorar el rendiment i el benestar dels esportistes. Aquesta meta es pot aconseguir ensenyant-los tècniques i estratègies psicològiques o, amb una intervenció indirecta, assessorant famílies, entrenadors i directius perquè l'esportista es desenvolupi com a persona i tingui un rendiment més alt.

D'altra banda, la psicologia de l'activitat física ajuda els professionals de les ciències de la salut i de l'activitat física a instaurar un estil de vida actiu a la població en general, que en millora la qualitat de vida i evita el sedentarisme.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants:
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona


Crèdits ECTS:
 90
Centre de gestió:
  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster. Més informació