Universitat de Barcelona

GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, SOCIALS I HOSPITALARIS (GESAPH) (2022-2023)

Dades generals

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.
Tipus de curs: Màster (Títol Universitat Barcelona)
Direcció:
  • Grego Recasens, Josep Ma.
Nombre de crèdits: 60,00
Durada en anys acadèmics: 1
Modalitat: Semipresencial
Centre impulsor: Institut de Formació Contínua IL3-UB
Pràctiques en empreses: No
Import de la matrícula:
  • 5.400,00 €
  • L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa
Data inicial de la docència: 1/11/2022

Objectius i admissió

Descripció resumida dels objectius:
- Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials, amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
- Adquirir els coneixements, tècniques i habilitats necessaris per a la gestió i direcció d'equips de professionals i recursos de l'organització.
- Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre equips de treball.
- Aprendre a gestionar de manera més efectiva processos integrals i projectes territorials de salut i socials.
- Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
- Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
- Disposar al final del màster d'un projecte de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses o institucions.
- Beneficiar-se d'un pla de millora professional dels equips de treball en projectes d'atenció integrada amb servei de seguiment tutoritzat dels projectes.
- Facilitar a les institucions i empreses de serveis sanitaris i socials el desenvolupament de projectes ad hoc i plans de desenvolupament professionals individuals, a partir dels seus estudiants.

Destinataris:
- Professionals de l'atenció directa que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació, direcció o gestió de projectes en l'atenció primària, l'atenció hospitalària o els serveis socials bàsics i especialitzats de l'àmbit d'afers socials i que vulguin conèixer o aprofundir la gestió assistencial territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:
- Professionals de l'atenció directa, directors, adjunts de direcció dels CAP i de residències i serveis d'atenció al domicili.
- Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i de serveis de salut mental.
- Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAP, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç internivell i unitats territorials.
- Coordinadors o directors d'equips bàsics d'atenció social (EBAS), de serveis d'atenció domiciliària, de centres de serveis socials bàsics, de centres de dia i de centres residencials d'atenció a persones en situació de dependència.
- Professionals d'institucions públiques i institucions i empreses privades, proveïdors de serveis de salut i serveis socials per a persones en situació de dependència.

Accés per a no titulats:
Aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària. Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d'accés establerts per a aquest tipus d'alumnat.

Data inicial de preinscripció: 1/4/2022
Data final de preinscripció: 31/10/2022

Més informació

LLOC D'IMPARTICIÓ

Institució o contacte: Institut de Formació Contínua - UB
Adreça: C/ Ciutat de Granada, 131 08018 Barcelona Espanya
Correu electrònic: info@il3.ub.edu
Pàgina web: http://www.il3.ub.edu
Telèfon: 93 403 96 96
Fax: 93 403 96 97
Observacions: un dia a la setmana (dimecres), de 9:30 a 19:00.


PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

Institució o contacte: Institut de Formació Contínua - UB
Adreça: C/ Ciutat de Granada, 131 08018 Barcelona Espanya
Correu electrònic: info@il3.ub.edu
Pàgina web: https://www.il3.ub.edu/ca/master-gestio-integral-serveis-atencio-primaria
Telèfon: 93 309 36 54
Fax: 93 403 96 97
Observacions: de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00.