Universitat de Barcelona

Antarctic, Arctic and Alpine environments (ANTALP)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 223313 - geomorphology

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres