Universitat de Barcelona

Astronomia i Astrofísica (AA)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

La recerca efectuada pel Grup d'Astronomia i Astrofísica aborda els diferents camps d'aquesta disciplina, des del Sistema Solar, l'estructura i evolució estel·lar, les galàxies i els seus agrupaments i la composició, la geometria i la dinàmica de l'univers. L'enfoc emprat és tant teòric com aplicat, atès que s'aborden aspectes eminentment tècnics com la reconstrucció d'imatges o la transmissió i l'emmagatzament de dades, aspectes que compaginen observació astronòmica i model·lització teòrica, com en el cas del medi interplanetari, el medi interestel·lar, els processos astrofísics d'altes energies, les supernoves, l'evolució química de les galàxies i els paràmetres cosmològics, fins a aspectes més teòrics com ara els halos de matèria fosca o la nucleosíntesi primordial inhomogènia.

Codis UNESCO: 210100 - Cosmologia i cosmogonia / 210104 - Galàxies / 210110 - Estrelles

Paraules clau: 004505 - Galaxia / 011697 - Astronomía especial / 027065 - Medi interestel.lar / 027066 - Medi interplanetari, sondes / 027069 - Supernoves

Àmbit temàtic:3000 - Ciències

Més informació

Línies de recerca

 • Associacions i cúmuls oberts
 • Balanç energètic en regions actives solars. Observacions des de l'espai
 • Calibració de lluminositats
 • Cosmologia: escala còsmica de distàncies i paràmetres cosmològics
 • Darreres etapes de l'evolució estel·lar, nanes blanques, supernoves i estels de neutrons
 • Definició i gestió d'informació estructurada en series temporals seqüencials
 • Determinació d'estructures mitjançant les funcions de transferència i de recepció
 • Erupcions gamma
 • Estrelles binàries eclipsants. Test de models evolutius
 • Estructura i cinemàtica galàctica
 • Etapes finals de l'evolució estel·lar. SN Ia. Colapse induït per acreció
 • Evolució química de l'Univers
 • Formació d'estructura a gran escala a l'Univers
 • Formació i evolució de galaxies
 • Fusió d'imatges multiespectrals
 • Meteorologia espacial. Predicció de fluxos de partícules
 • Nucleosíntesi primordial
 • Microquàsars
 • Paràmetres físics estel·lars
 • Processos de radiació i formació espectral
 • Recerca espacial. GAIA: astrometria des de l'espai
 • Reconstrucció d'imatges astronòmiques
 • Regions de formació estel·lar en el medi interstel·lar
 • Ressonància, localització i propagació caòtica
 • Segregació morfològica de galàxies
 • Sistemes complexes a la naturalesa
 • Partícules, xocs MHD i camp magnètic interplanetari: sondes interplanetaries

Responsable del grup

Membres