Universitat de Barcelona

Aporia- Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Etica i Política

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El grup Aporia té com a camp d¿estudi el pensament contemporani i centra el seu interès en explorar les possibilitats del discurs filosòfic, ètic i polític en el si del nostre món tecnològic. Amb el nom ¿Aporia¿ es fa referència a la recuperació de l¿herència socràtica i, alhora, se subratlla la situació de descobert i de problematicitat ―especialment notòria en la filosofia contemporània― que fa del diàleg rigorós, entre nosaltres i amb els grans pensadors, la condició per mantenir viva la vocació filosòfica i la seva força de transformació social.

Codis UNESCO: 630608 - Sociologia de la ciència (vegeu 7103.04) / 710304 - Ètica de la ciència (vegeu 6306.08) / 590214 - Política científica i tecnològica

Paraules clau: 031189 - Diseño cultural / 023105 - Riesgo Social / 023385 - Filosofía de la tecnología / 031887 - Diseño social / 027423 - Responsabilitat Social

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Més informació

Línies de recerca

 • 1. Filosofía contemporània

  De cara a examinar les possibilitats actuals del discurs filosòfic, la línia de recerca més àmplia i ambiciosa consisteix en l¿aprofundiment i estudi dels principals filòsofs i corrents moderns i contemporanis. La clau prioritària de lectura ―i no l¿única― és la donada per la categoria de subjecte: centralitat, desconstrucció i reconstrucció. També atorguem molta importància al problema de l¿experiència (i al llenguatge que li és propi), considerat per autors força diversos el veritable problema de fons de l¿era de la tècnica.
 • 2. Filosofia política
  Que la filosofia pugui assumir la seva responsabilitat política pasa avui per continuar tenaçment els grans debats basats en els següents nuclis temàtics: sobre el poder (biopolítica, tecnificació i disseminació), sobre la història (dialèctica, interrupció, memòria), sobre la justícia política (estat social, estat mínim i drets), sobre la democràcia (participació i institucions) i sobre la situació de la filosofia a la societat. De forma una mica més acotada tenim un projecte de recerca sobre ¿cultura política i transparència¿.
 • 3. Ètica
  D¿una banda, aprofundiment en propostes actuals, com ara les presentades sota els títols d¿ètica de la responsabilitat, ètica discursiva, ètica de les virtuts, o ètica del respecte. D¿altra banda, recerca en el camp de la bioètica, de les ètiques aplicades i de l¿ètica dels serveis socials.
 • 4. Filosofia i salut mental
  Es tracta d¿una línia de recerca en què hom treballa no només els aspectes ètics de l¿atenció medicosanitària, sino també l¿estretíssima relació que hi ha entre la filosofía -entesa socràticament com a cura de l¿ànima-, la psiquiatria i la psicologia. Aquesta línia de recerca es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Hospitalària Pere Claver.
 • 5. La condició humana a l¿era de la biotecnologia
  La biotecnologia és l¿expressió màxima de la possibilitat de transformar-nos nosaltres mateixos. La reflexió i el debat sobre l¿abast i la significació d¿aquesta transformació han estat ja iniciats per part de pensadors actuals com Sloterdijk, Habermas, Agamben i }i~ek, entre d¿altres. El nostre objectiu és continuar i aprofundir en aquesta temàtica que, probablement, serà una de les més punyents d¿aquesta primera meitat del segle XXI.
 • 6. Filosofia de la tècnica (no activa des de 2013)
 • 7. Ètica de la ciència i de la tècnica (no activa des de 2013)
 • 8. Debats i filosofia actual (no activa des de 2013)

Responsable del grup

Membres