Universitat de Barcelona

Biotecnologia Ambiental

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

En aquest període s'ha seguit treballant en l'àmbit de l'eliminació biològica de nutrients, molt en especial utilitzant la configuració de reactor anomenada 'Sequencing Batch Reactor' (SBR) tot optimitzant els temps de cada fase i l'estalvi de reactius. Principalment s'ha utilitzat purins de porc digerits com a substracte. També s'ha treballat en el reciclatge de la matèria orgànica de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans a través del procés de biometanització. En concret i en l'etapa de fermentació s'ha arribat a concentracions de 40 g/L d'àcids grassos volàtils, els que obre una via que pot ser interessant comercialment. S'han completat els projectes pendents i se n'han iniciats de nous, amb entrada també de nous estudiants. Fruit dels projectes finalitzats, s'han completat tres tesis doctorals. Menció especial mereix la organització, en juny de 1999, d'un simposi internacional, amb una amplia assistència de més de 25 països i amb la publicació de les actes a la revista Water Science and Technology.

Codis UNESCO: 330807 - Eliminació de residus / 330810 - Tecnologia d'aigües residuals (vegeu 3305.30)

Paraules clau: 000088 - Análisis (suelos, vegetales, aire, aigua, residuos) / 000247 - Biogas / 016012 - Nitrificación / 028190 - Residus / 024945 - Desnitrificació

Àmbit temàtic:6000 - Enginyeria i Arquitectura

Més informació

Línies de recerca