Universitat de Barcelona

Brainlab-Grup de Recrca en Neurociència Cognitiva

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO: 610601 - Actividad cerebral / 610610 - Psicologia fisiològica / 611300 - Psicofarmacologia (vegeu 3209.09)

Paraules clau:

Àmbit temàtic:5000 - Ciències Mèdiques i de la Salut

Més informació

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres