Universitat de Barcelona

Centre d'Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El CECUPS és un grup d'investigació de la Universitat de Barcelona, que integra investigadors de distintes especialitats. El grup està dedicat a l'anàlisi social de temes culturals i polítics, en particular els situats en la confluència d'aquests dos àmbits de la realitat social, una confluència cada cop més important en si mateixa i més productiva analíticament.

El CECUPS treballa en l'actualitat en 4 línies d'investigació: la Política cultural; Art, cultura i territori; Cultura i canvi social i Ciutadania, política i benestar social. La línia d'investigació de la Polítia cultural manté un caràcter central, si bé totes les línies estan connectades entre si i es retroalimenten a través de la participació en elles dels diferents investigadors. No obstant això, són independents pel que fa als seus objectius i pla de treball.

 

Codis UNESCO: 630100 - Sociologia cultural / 590600 - Sociologia política

Paraules clau:

Àmbit temàtic:2000 - Ciències Socials

Més informació

Línies de recerca

  • Arte, cultura y territorio. Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató.
  • Política cultural. Coordinador responsable: Arturo Rodríguez Morató
  • Cultura y cambio social. Coordinador responsable: Juan Díez Medrano
  • Ciudadanía, política y bienestar social. Coordinador responsable: Teresa Montagut

Responsable del grup

Membres