Universitat de Barcelona

Complex metabolic diseases and mitochondria

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 003970 - Masa muscular

Àmbit temàtic:5000 - Ciències Mèdiques i de la Salut

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres