Universitat de Barcelona

Computer Vision and Machine Learning at the University of Barcelona (CVMLUB)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 037310 - Visió per computador

Àmbit temàtic:6000 - Enginyeria i Arquitectura

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres