Universitat de Barcelona

Física nuclear teòrica i de moltes partícules en interacció

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

FÍSICA NUCLEAR - Estudi de l'interacció de kaons i hiperons en el medi nuclear. - Estudi de l'efecte de les correlacions en la desintegració d'hipernuclis. - Estudis relativistes de l'estructura nuclear. - Descripció estadística del nucli com una gota de líquid de Fermi. SISTEMES MESOSCÒPICS - Extensions del funcional semiclàssic de Thomas-Fermi incloent-hi l'efecte del camp magnètic. Aplicació als `quantum dots'. - Resposta longitudinal i transversal d'spin en nanoestructures semiconductores. Aplicació als `quantum dots'. Interpretació teòrica de l'espectre Raman de `quantum dots'. - Estudi d'altres nanoestructures semiconductores: `rings' i `antidots'. - Descripció semiclàssica i microscòpica de condensats de Bose-Einstein. LIQUIDS QUÀNTICS - Resposta de sistemes de bosons i de fermions a temperatura finita. - Càlcul de l'espectre d'excitació d'una impuritat d'heli-3 en heli-4 líquid. - Determinació de l'estructura de gotes d'heli-3 pures i de gotes mixtes de heli-3 i heli-4. - Cavitació quàntica en barreges d'heli líquid. Efectes dissipatius.

Codis UNESCO: 220408 - Líquids (vegeu 2210.18) / 220700 - Física atòmica i nuclear (vegeu 3320) / 330714 - Dispositius semiconductors (vegeu 2211.25)

Paraules clau: 000824 - Estructura nuclear / 000196 - Astrofísica nuclear / 005365 - Helio líquido / 012097 - Física nuclear y materia condensada de muchos cuerpos / 021567 - Nanoestructuras

Àmbit temàtic:3000 - Ciències

Més informació

Línies de recerca

  • FÍSICA NUCLEAR: - Estudi de la matèria nuclear amb estranyesa. - Estructura i desintegració d'hipernuclis doble lambda. - Models relativistes d'estructura nuclear; ressonàncies gegants. - Estudi de les propietats nuclears mitjançant aproximacions semiclàssiques
  • SISTEMES MESOSCÒPICS: - Bosons i fermions en trampes magnètiques. - Descripció semiclàssica de `quantum dots' i `quantum rings'. - Estudi de nanoestructures electròniques complexes: `dots' acoblats. - Interpretació teòrica de l'espectroscòpia de `quantum dots' i `rings'.
  • LÍQUIDS QUÀNTICS: - Efectes quàntics en la difusiò inelàstica de neutrons.- Barreges d'heli líquid. Resposta i formalisme variacional a T finita. - Gotes d'heli líquid amb impuritats moleculars. Vòrtexs en gotes. - Gotes d'heli sobre substrats fortament atractius.

Responsable del grup

Membres