Universitat de Barcelona

Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental. Societat, poder i cultura a l'època moderna (GEHMO)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Aquest projecte duu a terme una comparació del sistema de govern virregnal a l'imperi hispànic durant els segles XVI i XVII. Parteix de l'experiència de Catalunya per ampliar l'observació als diversos territoris del Mediterrani que hi formaven part (València, Nàpols, Sicília, Sardenya) i des d'aquí inclou una referència a la pràctica de l'imperi portuguès i la gestió dels seus propis virregnats. Pretenem superar l'anàlisi institucional predominant fins ara en els estudis de la matèria i incorporar la perspectiva cultural que permeti aprofundir al concepte de les corts virregnals, que considerem com els principals elements d'articulació de l'imperi. D'aquesta manera, aspirem a mesurar la capacitat de resistència d'antigues formes de govern sotmeses a una forta pressió uniformitzant. Tenint això present, la nostra vol ser una recerca sobre la gestió de sistemes polítics compostos complexes. És a dir, sobre la relació entre la unitat i la diversitat en els grans sistemes de poder.

Codis UNESCO: 550404 - Història moderna (1.Àrea Americana)

Paraules clau: 017229 - Corts / 205959 - Monarquía Hispánica / 028200 - Edat Moderna / 025831 - Historia moderna / 226811 - Virreis

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Més informació

Línies de recerca