Universitat de Barcelona

Hidrologia Sanitària i de la Cooperació (HIDROSEC)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 000739 - Energía

Àmbit temàtic:6000 - Enginyeria i Arquitectura

Línies de recerca