Universitat de Barcelona

Interaccions magnètiques i magnetisme molecular

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El Grup de Recerca sobre Interaccions Magnètiques i Magnetisme Molecular es dedica a la Química de la Coordinació de compostos polinuclears, ja siguin agregats discrets o espècies monodimensionals, bidimensionals o tridimensionals, fent-ne la síntesi, caracterització estructural i estudis magnètics (mesures de susceptibilitat magnètica, magnetització i espectroscòpia de ressonància paramagnètica elexctrònica). Actualment es posa especial atenció als compostos polinuclears amb lligand pont pseudohalur, carboxilats y cianamides. Els objectius d'aquest treball són: 1) trobar relacions magneto-estructurals a partir de les dades magnètiques i cristal·lines dels nous complexos a fi d'ampliar el camp d'aquestes relacions i poder predir i sintetitzar noves espècies polinuclears amb propietats magnètiques definides; 2) arribar a la formació de nous imants moleculars, ja sigui a partir d'espècies discretes d'alta nuclearitat a través de la utilització d'ions amb forta anisotropia (Ni(II), Mn(III)) i que puguin donar lloc a la formació de complexos en un estat fonamental d'alt espín, o mitjançant l'acoblament ferromagnètic o ferrimagnètic d'espècies no discretes que puguin donar lloc a ferromagnetisme tridimensional a partir de la quimica molecular; 3) estudiar espècies de manganés de valència mixta que es comporten com a models de processos bioinorgànics.

Codis UNESCO: 230307 - Composats de coordinació

Paraules clau: 007918 - Química de coordinación / 014214 - Bioinorgánica / 031405 - Moléculas magnéticas / 025182 - Magnetisme

Àmbit temàtic:3000 - Ciències

Més informació

Línies de recerca

  • Estudi de l'acoblament magnètic en compostos polinuclears de Cu(II), Ni(II)i Mn(II) amb lligand pont azidur
  • Estudi de l'acoblament magnètic de xarxes pluridimensionals a partir de molècules discretes polinuclears derivades d'oxamats de Cu(II)
  • Estudi de l'acoblament magnètic de compostos polinuclears 3d-4f
  • Estudi magnètic de compostos de manganés de valència mixta models de sistemes bioinorgànics
  • Estudi de les propietats magnètiques de compostos polinuclears amb lligandsfenilcianamida

Responsable del grup

Membres