Universitat de Barcelona

Individual Differences, Assessment and Structural Equation Models (IDASEM)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau: 100277 - Avaluació psicològica

Àmbit temàtic:5000 - Ciències Mèdiques i de la Salut

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres