Universitat de Barcelona

LITTERA (Laboratori per a la investigació i tractament de textos epigràfics, romans i antics)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya


LITTERA és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de textos epigràfics romans i paleohispànics, des dels seus diversos punts de vista. Les seves línies de recerca prioritàries són l'epigrafa romana, les epigrafies paleohispàniques, les relacions entre epigrafia i literatura, la història de la transmissió de textos epigràfics i literaris i la crítica textual d'autors romans clàssics i crisitans. El grup potencia el tractament interdisciplinari i transversal d'aquestes línies de treball tot establint i mantenint un diàleg continu amb altres ciències de l'Antiguitat.

Codis UNESCO: 000000 - Sense especificar

Paraules clau:

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Línies de recerca

  • Epigrafía romana: inscripciones del Conventus Caesaraugustanus (CIL II 2)
  • Epigrafía romana: inscripciones de Narona y Salona (Croacia)
  • Epigrafía y literatura: estudio de las relaciones entre epigrafía y literatura en el mundo romano
  • Epigrafía paleohispánica: estudio y edición de inscripciones prerromanas deHispania
  • Epigrafía y crítica textual: estudio de la relevancia del testimonio epigráfico para la historia de la transmisión de los textos latinos.
  • Epigrafía romana: inscripciones del Conventus Tarraconensis Norte
  • Epigrafía de Ruscino (Castel Roussillon, Perpignan)