Universitat de Barcelona

Metabolisme lipídic i lipases: obesitat i estrès (MELLOE)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El grup té una llarga trajectòria en l¿estudi del metabolisme tan a nivell fisiològic (models animals i en humans) com molecular.

Metabolisme lipídic. Estudiem el metabolisme lipídic i especialment, la regulació de la lipoproteïna lipasa (LPL), enzim  relacionat amb diverses situacions fisiopatològiques com l'aterosclerosi, l¿estrès o l'obesitat.

Obesitat. Estudiem els canvis metabòlics que tenen lloc en l'obesitat, en les comorbiditats associades a l'obesitat mòrbida i els efectes metabòlics de la cirurgia bariàtrica, treballant en col·laboració amb hospitals.

Apo A-IV. En  l¿àmbit del diagnòstic clínic no invasiu, estudiem la possible utilització dels nivells plasmàtics d'Apo A-IV com a marcador de patologies intestinals com la síndrome d'intestí curt o la malaltia de Crohn.

Transferència. Vàrem crear el CEREMET, un servei cientificotècnic, per realitzar projectes de transferència amb empreses dels sectors farma, biotec i agroalimentari. Des de 2010 disposem de la certificació ISO9001.

Codis UNESCO: 320502 - Endocrinología / 230217 - Metabolisme intermediari

Paraules clau: 000812 - Estrés / 001256 - Lipoproteína lipasa / 001257 - Lipoproteínas / 006205 - Adrenalina / 025047 - Factor de creixement epidèrmic (EGF)

Àmbit temàtic:4000 - Ciències de la Vida

Més informació

Línies de recerca

  • Metabolisme lipídic i lipases
  • Apo AIV i patologia intestinal
  • Obesitat i comorbiditats associades
  • Activitat de transferència per contracte (CEREMET-UB) sota ISO9001

Responsable del grup

  • Peinado Onsurbe, Julia

Membres