Universitat de Barcelona

MOdulació i REgulació a CATàlisi (MORECAT)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

Codis UNESCO:

Paraules clau:

Àmbit temàtic:

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres