Universitat de Barcelona

Química Analítica. Anàlisi de Contaminants

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

L¿activitat científica del grup es pot emmarcar en dues grans línies de recerca. La primera està centrada en l¿estudi i avaluació de noves tècniques avançades d¿espectrometria de masses i tecnologies separatives amb una capacitat confirmatòria elevada, per a la determinació i caracterització d¿un ampli ventall de famílies de contaminats orgànics regulats i emergents, així com la detecció i identificació de contaminants desconeguts, en mostres d¿interès mediambiental i alimentari.  La segona línia de recerca està enfocada al desenvolupament i establiment de metodologies analítiques sensibles, fiables i selectives basades en aquestes noves tecnologies per la resolució de problemes analítics complexes en el camps del control mediambiental i la seguretat alimentaria, així com l'autentificació de productes alimentaris i la detecció d¿adulteracions i fraus, per tal de proporcionar noves eines metodològiques als laboratoris de control per augmentar la seva productivitat i eficiència.

Codis UNESCO: 000000 - Sense especificar

Paraules clau:

Àmbit temàtic:3000 - Ciències

Més informació

Línies de recerca

  • Tècniques de Separació
  • Espectrometria de Masses
  • Cromatografia de Gasos
  • Cromatografia de Líquids
  • Anàlisi d'Aliments
  • Anàlisi Mediambiental
  • Anàlisi de Productes Naturals

Responsable del grup

Membres