Universitat de Barcelona

ADAPTABILIDAD Y COOPERACIÓN EN SISTEMAS BIOSOCIALES EN LA MULTIESCALA II

Informació general

Convocatòria:
Nom: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D
Organisme: Ministerio de Economia y Competitividad
Programa: Programa Nacional de Física
Codi oficial: FIS2016-76830-C2-2-P
Data inicial: 30/12/2016
Data final: 29/12/2019

Codis UNESCO: 120900 - Estadística (Vegeu 5207.10, 6105.04 i 6305.03) / 129900 - Altres especialitats matemàtiques (especifiqueu) / 220500 - Mecànica / 229900 - Altres especialitats físiques (especifiqueu)

Paraules clau: 040093 - Fenómenos colectivos / 040096 - Redes biológicas / 049580 - Topologías dinámicas / 049581 - Sistemas multiescala

Investigador principal

Co-Investigador Principal

Investigadors