Universitat de Barcelona

Brainlab-Grup de Recrca en Neurociència Cognitiva

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes: 610601 - Actividad cerebral / 610610 - Psicologia fisiològica / 611300 - Psicofarmacologia (vegeu 3209.09)

Key words:

Thematic area: 5000 - Ciències Mèdiques i de la Salut

Further information

Research lines

    Group coordinator

    Group members