Universitat de Barcelona

ECOLOGIA EVOLUTIVA, COMPORTAMENT I CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

General information

Research group consolidated by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes:

Key words:

Thematic area: 4000 - Ciències de la Vida

Research lines

    Group members