Universitat de Barcelona

FODIP- Formació Docent i Innovació Pedagògica

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes: 580202 - Organització i direcció de les institucions educatives / 580302 - Preparació de professors

Key words: 019028 - Organització escolar / 020706 - Innovació educativa / 023709 - Docencia universitaria / 025075 - Formació del professorat

Thematic area: 2000 - Ciències Socials

Further information

Research lines

    Group coordinator

    Group members