Universitat de Barcelona

Hidrologia Sanitària i de la Cooperació (HIDROSEC)

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes:

Key words: 000739 - Energía

Thematic area: 6000 - Enginyeria i Arquitectura

Research lines