Universitat de Barcelona

MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes:

Key words:

Thematic area: 1000 - Humanitats

Research lines