Universitat de Barcelona

Química mèdica i farmacologia de malalties neurodegeneratives/ Medicinal Chemistry and Pharmacology of Neurodegenerative Diseases

General information

Recogised research group by the Generalitat de Catalunya

UNESCO codes: 230600 - Química Orgànica (vegeu 2302, 3303 i 3321) / 230604 - Química dels composats bicíclics / 230610 - Composats heterocíclics

Key words: 001895 - Síntesis asimétrica / 004681 - Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) / 009397 - Enfermedad de Alzheimer / 015204 - Cromatografía líquida quiral / 022339 - Agentes antitumorales

Thematic area: 3000 - Ciències

Research lines

    Group members