Sol·licitud telemàtica de participació al concurs de selecció de professorat lector

Descripció

Per resolució del rector de data 23 de juliol de 2020 per la qual es convoca concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal.

Bases de la convocatòria.

Procediment

1. Identificació mitjançant l’autenticació UB i signatura de la sol.licitud amb TUI (Targeta Universitària Intel·ligent) que és un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la UB, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI, al qual s’afegeix el segell d’òrgan de la UB per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document.

2. Identificació al procediment i signatura de la sol·licitud mitjançant:

- certificats acceptats per l’integrador de sistemes d’identificador i signatura del Consorci AOC: VALid

- DNle DNI electrònic

- TCAT Agència Catalana de Certificació

- idCAT Agència Catalana de Certificació

- idCAT Mòbil Generalitat de Catalunya

- CERES Certificació espanyola de persona física (Fabrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, FNMT - RCM)

Per utilitzar el DNIe i la T-Cat caldrà que disposeu d'un teclat o ordinador amb ranura per introduir el carnet.

Els certificats IdCAt i FNMT de persona física són certificats de programari, que s'allotgen al disc dur de l'ordinador.

En tot cas, s’admeten certificats personals qualificats emesos per prestadors qualificats reconeguts a l’Estat espanyol.  

- 3. Identificació al procediment i signatura de la sol·licitud mitjançant un correu electrònic i una clau d’ús temporal, si residiu fora de l’Estat espanyol i no esteu en disposició d’obtenir cap certificat electrònic per tal d’identificar-vos i signar.

Procediment telemàtic

1. Seleccioneu l’administració de centre que gestiona la plaça que voleu sol·licitar

2. Seleccioneu la plaça de lector que voleu sol·licitar

3. Empleneu el formulari i adjunteu a la sol·licitud telemàtica la següent documentació

- DNI/NIE en el cas que hàgiu oposat a la interoperabilitat de dades amb una altra administració pública

- Passaport o Targeta Identificativa en el cas de no disposar de DNI/NIE

- Currículum Vitae amb PDF i l’acreditació dels mèrits indicats mitjançant enllaços web o còpies simples amb PDF (màxim 10 Mb)

- Programa de l’assignatura en PDF, si ho requereix la plaça sol·licitada (màxim 10 Mb)

4. En qualsevol moment podeu desar la vostra sol·licitud per continuar més tard

5. Al finalitzar cliqueu el botó “Signar i Registrar”. La sol·licitud se signarà digitalment i quedarà registrada al registre electrònic general de la Universitat de Barcelona

Al finalitzar el procés en termini, rebreu un correu electrònic acreditatiu del registre, amb el número d’assentament, hora i data de presentació.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar des del 29 de juliol fins al dia 25 de setembre de 2020 ambdós inclosos. A partir d’aquesta data es cancel·la el procés de sol·licitud telemàtica de participació al concurs de selecció de professorat lector.

Segons l’article 1.2 de les Bases de la convocatòria únicament als efectes d’aquesta convocatòria es considera inhàbil el mes d’agost i els períodes de tancament, segons consta al calendari publicat a la seu electrònica de la UB . Caldrà tenir en compte, si escau, les possibles suspensions de terminis administratius que es puguin decretar amb motiu de la COVID-19.

Preguntes més freqüents

Consultes i incidències

Per a qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, la presentació de sol·licituds, o d'altres informacions, les persones interessades han d'adreçar-se a les oficines d'afers generals de les administracions de centre que correspongui i que consten a l’annex 1 d'aquesta resolució.

Consultes sobre el formulari telemàtic

Seu electrònica

  • Universitat de Barcelona - Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • adreça electrònica
  • Última actualització: 17-09-2020