Presentació de sol·licitud telemàtica a la convocatòria de concurs específic de mèrits per proveir llocs singulars de treball de personal funcionari d’administració i serveis


Descripció

Per resolució del rector de data 13 de novembre de 2020, s’ofereixen a concurs específic de mèrits alguns llocs de treball de personal funcionari d’administració i serveis.


Procediment

1. Accedir al formulari de sol·licitud, establert a les bases, dins del termini de presentació de sol·licituds de participació.

2. Formalitzar la presentació de la sol·licitud telemàtica d’acord amb el procediment regulat a les bases.

3. Acompanyar la sol·licitud de la documentació requerida a les bases, signar-la electrònicament i confirmar-ne la presentació.

4. Per accedir i signar electrònicament el formulari de sol·licitud, podeu fer servir un dels sistemes següents:

 • Identificació mitjançant l’autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI (carnet UB definitiu), al qual s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document. Vegeu la videoguia.

 • Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC:
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)

Termini màxim de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud de participació en el concurs s’inicia a les nou del matí, del dia 17 de novembre de 2020, i acaba a les tres del migdia, del dia 9 de desembre de 2020.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 14-05-2021