Presentació de la sol·licitud telemàtica a la convocatòria de procés selectiu de promoció interna per accedir a l’escala de gestió (subgrup A2) de la Universitat de Barcelona


Descripció

Procediment de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del procés selectiu de promoció interna per accedir a l’escala de gestió (subgrup A2) de la Universitat de Barcelona, convocada per resolució del rector de data 7 de juny de 2021 i publicada al DOGC en data 14 de juny de 2021.


Procediment telemàtic

1. Accediu al tràmit de presentació de sol·licituds de participació en el termini establert.

2. Formalitzeu la presentació de la sol·licitud telemàtica d’acord amb el procediment regulat a les bases.

3. Acompanyeu la sol·licitud de la documentació requerida a les bases, signeu-la electrònicament i confirmeu-la.

4. Feu el pagament de la taxa que correspongui en el termini de presentació de sol·licituds.


Mètodes d’accés i signatura electrònica

 • Identificació mitjançant l’autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI (carnet UB definitiu), al qual s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat del document. Vegeu la videoguia.

 • Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC:
  • DNle: DNI electrònic
  • TCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT: Agència Catalana de Certificació
  • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
  • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud de participació s’inicia el 15 de juny de 2021 i acaba el 13 de juliol de 2021.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 9-06-2021