Signatura telemàtica de renúncia de contracte de professorat associat i professorat associat mèdic amb contracte vigent

Descripció

Procediment de signatura telemàtica de renúncia de contracte de professorat associat i professorat associat mèdic amb contracte vigent.


Procediment

1. Accés al tràmit de renúncia telemàtica

 • Accediu al tràmit.
 • Autentiqueu-vos al sistema d’autenticació única de la UB.
 • De la llista de contractes signats telemàticament, escolliu el contracte vigent. Veureu les dades del contracte al qual voleu renunciar i un formulari amb un camp per escollir el darrer dia que prestareu serveis (compteu a partir dels quinze dies naturals abans de la data d’efecte prevista). Heu d’indicar també els motius de la renúncia, que poden ser: signatura posterior d’un altre contracte consecutiu a la UB, motius personals o altres qüestions.
 • Es mostrarà el document de renúncia del sistema, que heu de signar amb la targeta universitària (TUI).
 • Un cop signat, confirmeu el procés per finalitzar l’alta de sol·licitud de renúncia del contracte.
 • Llegiu l’avís i finalitzeu el procés si les dades són correctes o, altrament, cancel·leu-lo.
 • Si la renúncia s’ha signat correctament, veureu el resum de les accions.
 • En aquest punt, el servei de Personal Acadèmic de l’Àrea d'Organització i Recursos Humans i l’Oficina d’Afers Generals de la facultat corresponent rebran per correu electrònic la renúncia signada telemàticament. El servei de Personal Acadèmic ha d’efectuar, a continuació, els tràmits que derivin d’aquesta renúncia.

2. Accés a la renúncia tramitada

 • Accediu a la renúncia.
 • Autentiqueu-vos al sistema d’autenticació única de la UB.
 • Veureu la llista de tràmits i la renúncia tramitada. Feu clic a la renúncia per veure les dades.

Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 14-05-2021