Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament
Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Gestionar la vostra donació i la informació de la corresponent placa d’agraïment, comprovar les vostres dades acadèmiques en els arxius de la UB, així com indicar en la llista de mecenes publicada en el lloc web d’“Alumni FEE” el vostre nom i cognoms, l’ensenyament que vau cursar així com l’any en què us vau graduar.

Si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, també les tractarem per enviar-vos informació sobre notícies i activitats de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Base jurídica
Consentiment, el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris
La destinatària de les dades és la pròpia universitat i els següents encarregats de tractament a l’empara de l’Acord EU-US Privacy Shield:

Pel que fa a les plaques que es penjaran en la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, les podran visualitzar qualsevol persona que accedeixi a la facultat esmentada.

Pel que fa a la publicació de la llista de mecenes en el lloc web d’“Alumni FEE”, hi podrà accedir qualsevol visitant del lloc web esmentat.

No es contempla la cessió de dades a cap altre tercer, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control
També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.