El Mur dels Alumni

Un compromís de futur

Antics alumnes implicats en les noves generacions

El Mur dels Alumni reuneix els antics alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona que donen suport a les noves generacions d’estudiants perquè tinguin millors oportunitats. Els qui defensen la universitat pública a la qual van pertànyer com a garantia de progrés social. Els qui per experiència saben que per afrontar reptes compartits calen lideratges compartits. En definitiva, reuneix tots aquells que creuen que el futur el construïm entre tots, sense excepcions, i que plegats podem arribar encara més lluny.

Treballar plegats pels reptes que compartim

alumni02-300x300

Ampliem horitzons

Internacionalització i captació de talent

alumni01-300x300

Creiem en els joves

Finançament de la recerca d’investigadors en formació

alumni03-300x300

Millorem l’entorn

Modernització d’equipaments i infraestructures

Recaptació

3.885 €

Internacionalització i captació de talent

10.985 €

Finançament de la recerca d’investigadors en formació

1.550 €

Modernització d’equipaments i infraestructures

El Mur dels Alumni és una nova iniciativa de mecenatge universitari de la Facultat d’Economia i Empresa per aconseguir recursos complementaris que permetin seguir impulsant projectes de millora del servei públic que s’ofereix des de la universitat.

Amb aquesta iniciativa es busca la complicitat i el suport del col·lectiu de més de 50.000 antics alumnes de la Facultat en el finançament de projectes que d’altra forma no podrien culminar-se. Els projectes objecte de finançament a través d’aquesta iniciativa s’estructuren en tres grans línies d’actuació:

  • Internacionalització i captació de talent
  • Finançament de la recerca d’investigadors en formació
  • Millora d’infraestructures i equipaments

L’import mínim de la donació és de 50 euros i es destina íntegrament al programa seleccionat pel mecenes en el moment de la sol·licitud.

En agraïment i de forma desinteressada, la Facultat estamparà el nom, els estudis cursats i l’any de graduació d’aquells antics estudiants que facin una donació de 130 euros, com a mínim, en una placa que s’instal·larà en un dels murs interiors de la Facultat.

Addicionalment, aquells antics estudiants que facin una donació de 530 euros, com a mínim, també tindran el nom en una de les cadires de la Sala de Graus Ernest Lluch de la Facultat.

1. Qui pot tenir una placa?

Tots els antics alumnes de la Facultat que hagin finalitzat la titulació i que facin una donació de 130 €, com a mínim.

Es poden estampar plaques en memòria d’antics alumnes. Cal que el mecenes ho indiqui a l’apartat d’informació addicional del formulari de donacions.

2. Quina és la mida de la placa?

28,5 cm x 5,5 cm.

3. Quina informació consta a la placa?

Cada placa inclou el nom i cognoms, els estudis cursats a la Facultat i l’any de graduació. Només es permet un nom per placa.

La informació sobre la titulació i any de graduació s’obté de l’arxiu de la Universitat de Barcelona.

4. Una vegada feta la donació, quan es col·loca la placa?

Tot i que la llista de mecenes s’actualitza mensualment, l’estampació de les plaques es fa per sèries de 50 unitats.

Es confirmarà per correu electrònic a la persona interessada el número assignat a la placa i la data de col·locació al Mur dels Alumni.

5. En quin ordre es col·loquen les plaques?

Les plaques s’ordenen per dècades, i dins de cada dècada s’ordenen per any de primera titulació dins del grup d’antics alumnes de la sèrie. En cas que hi hagi una coincidència en l’any, s’ordenen alfabèticament per cognom.

6. Es pot afegir informació a la placa una vegada instal·lada?

En el cas que s’hagi d’afegir una nova titulació una vegada instal·lada la placa, es pot sol·licitar que se’n faci una reproducció, amb l’abonament previ de 30 €.

7. És necessari ser soci d’Alumni UB per fer una donació?

No.

8. La donació al projecte del Mur dels Alumni té avantatges fiscals?

Sí. Per a més informació, consulteu la secció «Per fer una donació».

1. Qui pot tenir una placa?

Tots els antics alumnes de la Facultat que hagin finalitzat la titulació i que facin una donació de 530 €, com a mínim.

Es poden estampar plaques en memòria d’antics alumnes. Cal que el mecenes ho indiqui a l’apartat d’informació addicional del formulari de donacions.

2. Quina és la mida de la placa?

6 cm x 3,5 cm.

3. Quina informació consta a la placa?

Cada placa inclou el nom i cognoms.

4. Una vegada feta la donació, quan es col·loca la placa?

Tot i que la llista de mecenes s’actualitza setmanalment, l’estampació de les plaques es fa per sèries de 10 unitats.

5. En quin ordre es col·loquen les plaques?

Les plaques s’instal·len per ordre de donació.

6. És necessari ser soci d’Alumni UB per fer una donació?

No.

7. La donació al projecte del Mur dels Alumni té avantatges fiscals?

Sí. Per a més informació, consulteu la secció «Per fer una donació».