FEEMots

Encerta el significat d'aquesta frase feta
Acierta el significado de esta frase hecha
Choose the correct meaning of this idiomatic expression

Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona