A partir del curs 2020-2021 la gestió de les avaluacions de TFG es realitzen al següent enllaç: https://www.ub.edu/economiaempresa-tfg/welcome.

Les accions que podeu portar a terme són:

Estudiants

  • Accedeix a la selecció de tema per al TFG: Permet triar 5 temes per ordre de preferència d'un curs, semestre i ensenyament predeterminat.
  • Consulta la meva avaluació: Permet veure les valoracions del professor per a les diferents fases del TFG.

Tutors

  • Accedeix a l'espai d'avaluació: Permet avaluar els estudiants assignats al tema o temes que tutoritzeu.
  • Avaluació de la comissió de defensa pública del TFG.