Feminismes, gèneres i conflictes socials

Economia feminista 05 ODS Igualtat de gènere Grau d'ADE
Feminismes, gèneres i conflictes socials
Oliver Pérez, Esther (Departament de Sociologia)
Aquesta línia temàtica inclou tots aquells TFG que estiguin relacionats amb gènere (les transformacions en les relacions de gènere, el canvi gènere, les discriminacions per aquest motiu, la desigualtat de gènere, etc.).