Canvi i desenvolupament social

Economia social 10 ODS Reducció de les desigualtats Grau de Sociologia
Canvi i desenvolupament social
Garcia Jorba, Juan Manuel (Departament de Sociologia)
En aquesta línia s’hi proposa acollir treballs sobre canvi i desenvolupament social que explorin respostes creatives a les dinàmiques d’exclusió i desigualtat social. Ens interessem, en aquest sentit, per l’anàlisi d’estratègies socialment creatives orientades tant a la satisfacció de necessitats socials com al canvi en les relacions de poder. Contemplem treballs que considerin una o diverses de les diferents dimensions del canvi i el desenvolupament social, amb especial atenció pel que fa a iniciatives i propostes que aborden els reptes de la governança democràtica i la resposta a les problemàtiques ecosocials de la contemporaneïtat. En aquesta línia de TFG s’hi pot incloure tant l’anàlisi de casos d’experiències puntuals concretes (iniciatives d’economia social i solidària, associacionisme socialment transformador i/o plataformes ciutadanes o moviments socials), com també l’estudi de la cocreació, les dinàmiques de participació i la innovació oberta en el si de polítiques públiques, en diferents àmbits de recerca i creativitat en xarxa (educació, alimentació, cures, energia, subministrament de recursos bàsics, cooperativisme, cultura, participació o resiliència comunitària, entre d’altres).