Polítiques ambientals 1 i 2

Economia verda 12 ODS Consum i producció responsables Grau de Sociologia
Polítiques ambientals 1 i 2
Cano Hila, Ana Belén
La perspectiva mediambiental, avui dia, és transversal i hi és present a totes les esferes de la vida social, i requereix d’anàlisi i estudis des d’una perspectiva sociològica, que enforteixi la seva comprensió i transformació social. Aquesta línia de TFG inclou treballs que abordin: • Les dimensions social dels problemes ambientals, des de l'aproximació més micro de les actituds pro-ambientals fins a la més macro de les dinàmiques Nord-Sud global. • Estudis sobre les desigualtats associades a factors ambientals. • Anàlisi de moviments socials i polítiques orientades a la transició ecològica i descarbonització de la societat. Adaptació i mitigació del canvi climàtic en entorns urbans. • Perspectiva de gènere en problemes socioambientals. • Estudis sobre tecnologies, energia i percepció del risc. • Estudis sobre la producció agroalimentària i alternatives de consum sostenibles. • Sostenibilitat urbana, transformació de l’espai urbà i conflictes en la transició ecològica. • Canvis culturals, actitudinals i del consum per fer front a la crisi ecològica • Anàlisi i avaluació de polítiques ambientals i de transició a la societat post-carboni