SECOT bcn

SECOT bcn
Altres sectors Tercer sector, cooperatives i ong Altres activitats Estand 10

Descripció:

La misio de SECOT es asesorar, orientar y formar a emprendedores autónomos, microempresas y entidades no lucrativas en las diferentes áreas de gestión empresarial y ayuda a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o dificultad.
Secot és una associació sense ànim de lucre d’implantació estatal, constituïda en 1989.Els nostres orígens a Barcelona es remunten als inicis de 1990 a la Cambra de Comerç de Barcelona

Oportunitats de pràctiques i laborals

Tipus de oportunitats 

Estudiant en pràctiques

X

Desenvolupament de Treball Final de Grau

X

Pràctiques + Treball Final de Grau

X

Desenvolupament de Treball Final de Màster

X

Pràctiques + Treball Final de Màster

X

Voluntariat

X