Oiko Crèdit

Oiko Crèdit
Financer Banca Estand 08

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

Oikocredit és una cooperativa internacional de Finances Ètiques amb 45 anys  d'experiència en la inversió d'impacte per al desenvolupament sostenible de països del Sud Global. Actualment treballa a 64 països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, finançant projectes amb impacte social i ambiental positiu en els sectors de les Microfinances, l'Agricultura sostenible, i les Energies Renovables. Qualsevol persona o organització pot invertir els seus fons amb criteris ètics i transparència a Oikocredit, a través de la pàgina www.oikocredit.es. Oikocredit Catalunya és una de les associacions de suport a la cooperativa internacional i es dedica principalment a la promoció de les Finances Ètiques en general i de la tasca d'Oikocredit en concret, a la formació, a l'educació per al desenvolupament, i a la representació de les persones inversores en els òrgans de govern de la cooperativa internacional.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

A Oikocredit Catalunya tenim només una petita oficina amb 3 persones contractades i la resta de tasques les portem a terme amb la inestimable col·laboració de persones voluntàries en diversos àmbits. Donada la nostra reduïda mida oferim llocs de feina poc freqüentment, però regularment obrim places de pràctiques remunerades, normalment en els àmbits de la comunicació, promoció i màrqueting. Per estar al corrent de les nostres ofertes laborals i de pràctiques, pots seguir-nos a les nostres xarxes socials o subscriure't al nostre butlletí electrònic trimestral:

 https://catalunya.oikocredit.es/ca/actualitat/butlleti-electronic

 

Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: Estem oberts a tutoritzar Treballs de Final de Grau o de Màster relacionats amb les Finances Ètiques i la inversió d’impacte, especialment aquells enfocats a la difusió de les Finances Ètiques (màrqueting, comunicació, publicitat...).

 

Descripció del problema o necessitat a resoldre: Actualment estem en una fase de creixement en la que necessitem donar-nos a conèixer. Això implica tasques relacionades amb estudi de mercat, elaboració i implementació de pla de màrqueting i comunicació i elaboració de campanyes publicitàries i comunicatives.

 

Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Perfils amb formació interdisciplinar, però preferentment de les àrees de màrqueting, periodisme, comunicació audiovisual o publicitat i relacions públiques,

 

Selecció d'ensenyament: Grau

 


Oportunitats de pràctiques i laborals

Tipus de col·laboració:

Estudiant en pràctiques            

- Desenvolupament de Treball Final de Grau      

- Pràctiques + Treball Final de Grau        

- Desenvolupament de Treball Final de Màster 

- Pràctiques + Treball Final de Màster          

- Voluntariat