Servei UB_SAE - SOC

Servei UB_SAE - SOC
Altres sectors Altres activitats Estand 13

Descripció:

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona és un espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals de la política universitària de la UB.

Durant el Fòrum, els orientadors del SAE donarem assessorament personalitzat i consells pràctics sobre com adequar el currículum a l'objectiu professional, tenint en compte la trajectòria acadèmica, el perfil professional i els interessos i expectatives actuals.


Oportunitats de pràctiques i laborals

Oportunitat de pràctiques i laborals:

Des de la unitat d'Orientació del Servei d'Atenció a l'Estudiant oferim activitats, assessorem i donem consells sobre eines i recursos que afavoreixin la recerca de pràctiques o de feina, entre altres.