Servei UB-Observatòri de l'estudiant

Servei UB-Observatòri de l'estudiant
Altres sectors Altres activitats Estand 14

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

L’Observatori de l’Estudiant és una eina de la Universitat de Barcelona que neix de la voluntat d’analitzar les sensibilitats de l'estudiant i d’informar els òrgans de govern de la Universitat perquè dissenyin polítiques universitàries. 

És, doncs, un projecte ambiciós, però sobretot és una iniciativa pionera en l’àmbit estatal. 

La finalitat de l'Observatori de l'Estudiant és articular un nou model de participació d'estudiants per al debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no formal, per tal de dissenyar i millorar les polítiques universitàries que afecten als estudiants de manera informada i motivada, facilitant la dimensió social, la inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa. 

L’Observatori rep la participació activa de l'estudianti d'especialistes de la Universitat, així com d’altres personalitats de reconegut prestigi. Les seves tasques són, entre d’altres, recollir els estudis que ja s’han elaborat i els que s’iniciïn a partir d’ara, a través de la Biblioteca Digital, sempre que s’hagin dut a terme amb autonomia i independència, de manera que s’asseguri la fiabilitat de les dades obtingudes i de les conclusions. Així mateix, l’Observatori vetlla per mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es genera al voltant d’aquesta qüestió tant a la Universitat de Barcelona com en els sistemes universitaris català, espanyol i europeu. 


Oportunitats de pràctiques i laborals

Qualsevol que hi estigui interessat pot afegir-se a la xarxa d'estudiants de l'Observatori i participar en els diferents grups de treball que giren entorn de les inquietuds, els interessos i la veu dels estudiants.