SOM UB (ESTUDIANTS

SOM  UB (ESTUDIANTS
Altres sectors Altres activitats Estand 18

Som una associació d’estudiants present en els òrgans de govern de la UB; tant en Consells de grau com en junta de la Facultat d’Economia i empresa i el Claustre de la UB.

Participació per donar a conseller la representació estudiantil i els òrgans de govern de la UB

Oportunitats de pràctiques i laborals

Participació per donar a conseller la representació estudiantil i els òrgans de govern de la UB