Càritas Diocesana de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona
Altres sectors Altres activitats Virtual

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica.

La nostra missió és ajudar les persones en situació d'exclusió a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: A títol orientatiu, però susceptible de variacions en funció de la situació de cada moment.

VOLUNTARIAT PRESENCIAL:

- Alfabetització digital (classes presencials per ensenyar a utilitzar el telèfon mòbil, tauleta i ordinador).

- Suport logístic (descàrrega de camions, muntar lots, lliurament d'aliments…).

- Suport a recepció i tasques administratives (atenció presencial i telefònica i gestió de la base de dades).

 - Suport en acompanyament presencial per a gestions personals a gent gran que viu en apartaments tutelats per educadors.

 - Captació de fons diferents campanyes.

 - Suport telefònic en els tràmits de l'Ingrés Mínim Vital.

 - Reforç educatiu a menors (Pendent d'arrancada de noves propostes).

 - Formació en habilitats digitals.

VOLUNTARIAT ONLINE

- Creació de continguts online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços educatius, alfabetització digital, formació de voluntaris…

- Formació online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços educatius … (Pendent d'arrancada).

 

Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  - Pla de sostenibilitat d'oficines

 

Descripció del problema o necessitat a resoldre:

- La sostenibilitat institucional depèn dels ingressos, però també de poder reduir la despesa. Us proposem la participació en el Concurs de Distinció Honorífica al millor treball amb contingut  social de final de grau o de màster. El tema proposat és l'elaboració d'un Pla de sostenibilitat que contempli la reducció de la despesa ordinària que no passi per reduir el personal: consum energètic, racionalització de fungibles, renovació de mobiliari, etc.

 


Oportunitats de pràctiques i laborals

Perfil de l'estudiant que necessitaríeu:  Últim curs de grau o de màster

Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau