ERASMUS+ PRÀCTIQUES

El programa Erasmus+ Pràctiques té com a objectiu afavorir la mobilitat dels joves entre els països de la Unió Europea i països associats per a la realització de pràctiques en empreses, centres de recerca, institucions i altres organitzacions d’aquests països, mitjançant el finançament d’aquestes pràctiques a través del Programa Erasmus+. La presentació de la sol·licitud al programa només implica la sol·licitud de la dotació de l’ajut econòmic per a la realització de les pràctiques: la cerca de la institució l’ha de realitzar el propi estudiant, a través de l’oficina de Carreres Professionals o bé mitjançant altres recursos i plataformes (com la pàgina web Erasmus Intern, de ESN). Les pràctiques han de complir amb la normativa de pràctiques de la Facultat.

La convocatòria del programa Erasmus+ pràctiques té diferents terminis per a la presentació de sol·licituds al llarg del curs, a continuació pots trobar tota la informació per a les mobilitats del curs 2023-24. Cada convocatòria, amb la informació sobre els diferents terminis per a mobilitats del següent curs acadèmic, acostuma a publicar-se a mitjans d’octubre de cada curs acadèmic.

Informació del programa

Informació de la convocatòria

Consulta el document informatiu de la convocatòria i la convocatòria del programa Erasmus+ Pràctiques per a mobilitats del curs 2023-24, al següents enllaços:

2023-24: Document informatiu de la convocatòria | Convocatòria Erasmus+ Pràctiques

 

Convocatòries anteriors:

2022-23: Document informatiu | Convocatòria

2021-22: Document informatiuConvocatòria

Portal de les convocatòries

 

Tota la informació de les convocatòries Erasmus+ Pràctiques està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Erasmus+ Pràctiques

En cas que ja hagi tancat la convocatòria, la informació disponible sobre la convocatòria passada, mentre no s’obri la nova, et pot servir a mode d’orientació. Tota la informació s’actualitza tan bon punt s’obre la convocatòria: terminis, requisits, documentació i tramitació de la sol·licitud i oferta de places. Fixa’t que a la mateixa pàgina web hi ha la convocatòria d’Erasmus+ Estudis i Erasmus+ Pràctiques, assegura’t de clicar la correcta

La convocatòria acostuma a obrir-se aproximadament a l’octubre/novembre de cada curs acadèmic per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals del següent curs acadèmic. El programa Erasmus+ pràctiques acostuma a tenir també diferents terminis de presentació de sol·licituds al llarg del curs acadèmic.

Recerca de pràctiques

 

La cerca de l’empresa, institució o organisme on realitzar les pràctiques l’ha de realitzar l’estudiant. Hi ha però alguns recursos que poden ser d’utilitat:

Recursos UB

L’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat: Si el que vols és cercar pràctiques internacionals, primerament dirigeix-te a l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat, on et podran orientar i donar informació. Les oficines de pràctiques de les diferents facultats poden tenir pràctiques internacionals que puguin ser del teu interés. Podràs accedir a la plataforma GIPE i consultar si alguna de les ofertes és a algun dels països de la UE i associats que formen part del programa.

També pots haver-hi informació del teu interés a les novetats de feinaUB o al Club de Feina, on et poden assessorar sobre com fer una autocandidatura o la manera d’obtenir llistats d’empreses del país on vulguis anar.

Erasmus Intern

El portal de pràctiques Erasmus Intern, creat per l’associació d’estudiants Erasmus ESN i finançat per la Unió Europa, permet als estudiants europeus trobar pràctiques a empreses d’altres països de la Unió Europea i associats. Tota la informació sobre aquesta iniciativa i les seves ofertes de pràctiques la pots trobar al Portal Erasmus Intern.

Altres

Hi ha diversos portals que centralitzen diferents ofertes de pràctiques a països estrangers, com per exemple EuroBrussels. Pots consultar els diferents portals de pràctiques internacionals. També pots dirigir-te directament a aquelles empreses o organitzacions que t’interessin.

 

Destinacions

Estades de pràctiques a una institució pertanyent a un dels estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa. Les organitzacions d’acollida podran ser empreses (tota organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i sector econòmic en el qual exerceixi l’activitat, fins i tot l’economia social) públiques o privades, centres de formació, centres d’investigació o altres organitzacions, incloent-hi les universitats. No són organitzacions d’acollida vàlides per al programa les institucions i altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades i les organitzacions que gestionen programes de la UE, com les agències nacionals Erasmus+.

Procediment d’Acreditació Lingüística

 

El nivell d’idioma estranger l’has d’acreditar d’acord al que estableix el Procediment d’Acreditació Lingüística.

L’idioma i el nivell d’idioma que hauràs d’acreditar serà el que et sol·liciti l’empresa o organisme on vagis a realitzar les pràctiques, tal i com quedi reflectit als documents de l’internship confirmation i al traineeship agreement.

Criteris de selecció

 

La selecció es realitzarà tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat es tindrà en compte el nivell d’idioma, la rellevància i durada de les pràctiques i haver estat beneficiari de la beca del ministeri el curs immediatament anterior.

Beques i ajuts econòmics

 

Tota la informació relativa als ajuts econòmics i beques disponibles és orientativa i fins que no es publiqui cada convocatòria. Així doncs agafa aquesta informació a mode d’orientació però sàpigues que poden haver-hi canvis d’un curs acadèmic al següent.

Beca Erasmus+ Pràctiques:

El Programa Erasmus+ Pràctiques té associat a l’assignació de la plaça la dotació d’un ajut econòmic mensual. Tot i que oficialment no està garantit i depèn de l’assignació anual que rebi el ministeri i el nombre de mobilitats assignades, de moment i d’acord a la nostra experiència, tots els estudiants que han participat al programa durant els darrers anys han gaudit d’aquest ajut. Aquest ajut preveu diferents dotacions segons el país de destinació:

  • Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia (460€/mes).
  • Grup 2: Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre (410€/mes).
  • Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia (360€/mes)

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 2 mesos i un màxim de 3 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 20222023 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc, que tenen necessitats especials, i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33% o que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya, rebran, a més de la beca mensual anterior, la quantitat de 250€/mes (per la durada de la estada i per un període màxim no superior a 7 mesos).

Per gaudir de l’ajut Erasmus+ caldrà realitzar tots els tràmits pertinents un cop es tingui assignada la plaça: conveni de subvenció, learning agreement, OLS, certificat d’arribada, certificat d’estada i enquesta de l’estudiant. S’informarà puntualment als estudiants seleccionats d’aquests tràmits i documentació a presentar i de qualsevol canvi que pugui haver.

Els estudiants seleccionats que tenen una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33% poden optar a la convocatòria del SEPIE que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries que origina la mobilitat. La informació sobre la convocatòria estarà disponible al següent enllaç.

Green Travel: pagament únic de 50€ per viatge sostenible a la destinació, i, si és el cas, fins a 4 dies de beca addicional per la durada del viatge.

Ajuts addicionals:

Es pot gaudir d’ajuts addicionals. És molt important tenir present que la informació respecte a aquests ajuts addicionals disponibles per participar als Programes de Mobilitat Internacional és orientativa, ja que fins que no s’obren les convocatòries dels diferents ajuts econòmics cada any no es pot assegurar res en relació a aquests: és possible que n’hi hagi de nous, que s’extingeixin alguns o que variïn les quantitats econòmiques o els requisits d’accés. Agafa aquesta informació a mode de referència i tingues present que fins que no s’obrin les diferents convocatòries pels ajuts econòmics no es sabrà del cert a quin/s podràs optar.

  • Beca AGAUR: 200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos.
  • Ajuts Santander-UB (beques del vicerectorat): Pagament únic de 200 euros.
  • Beca Santander Erasmus: Pagament únic de 500 o 2000€ (aquest darrer només per estudiants amb discapacitat acreditada superior al que estableix la convocatòria de l’ajut).

Cal tenir en compte que només hi ha garantit que es puguin sol·licitar les beques addicionals si es realitza la sol·licitud en la convocatòria ordinària de novembre/desembre. Pel la resta de terminis que hi pugui haver només es podran optar als ajuts addicionals si s’obren posteriorment a tenir la plaça assignada.